Este o mănăstire de călugări ce poartă hramul “Adormirea Maicii Domnului “, situată pe un deal din comuna Bixad, la 10 km nord-vest de Negreşti-Oaş. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 15 august, atrage anual în pelerinaj zeci de mii de credincioşi din localităţile nordice ale Transilvaniei. Este cel mai vestit loc de pelerinaj din zonă, atracţia Mănăstirii fiind “Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni”.

Mănăstirea a fost ctitorită la sfârşitul sec. XVII , în jurul anului 1689, de arhimandritul Isaia (fost călugăr grec ortodox în Mănăstirea “ Sf. Pavel “ – Athos) şi a fost terminată în 1700, fiind pustiită un an mai târziu când Isaia “convertit la legea Romei a fost ucis“ (St. Metes, 1936). Biserica actuală, construită din piatră şi cărămidă în 1771, a fost restaurată între anii 1978 şi 1980, în ultimii ani fiind construite mai multe anexe.
Pentru pelerinii veniți de departe biserica dispune și de locuri de cazare – în limita locurilor disponibile. Pentru a face cunoscute tradițiile zonei, se intenționează deschiderea unui muzeu cu tradiții și obiceiuri populare, etnografice, bisericești și de folclor oșenesc, dar și ateliere pentru cusături specifice zonei.
De altfel, Bixadul este şi staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, cu izvoare carbogazoase.

Locaţia: localitatea Bixad, jud. Satu Mare.
Tel/fax: 0261.843.735
Posibilităţi cazare pelerini: da
Stareţ: Arhimandrit Dr. Emanuil Rus
Datare istorică: 1614
Obştea monahală: călugări
Hramul mănăstirii: Sfinţii Apostoli Petru si Pavel, 29 iunie